May 31

De mysterieuze prime - het helpt niet, het speelt een belangrijke rol in de wiskunde en priemgetallen zijn ook veel makkelijker te begrijpen als je een beetje bezorgd met de specifieke kenmerken van die nummers.


Wat zijn priemgetallen en waarom je het nodig hebt?


De vaak impopulaire 13 is een priemgetal!Heel bijzondere nummers zijn priemgetallen in ieder geval, maar die gekenmerkt worden door een paar verrassingen, maar ook voor verrassende statements.

Wat kenmerkt priemgetallen?

 • Een priemgetal is in eerste instantie altijd een natuurlijk getal, dat wil zeggen een positief geheel getal. De priemgetallen maar bevatten alleen natuurlijke getallen die groter zijn dan één.
 • Het onderscheidende kenmerk van een priemgetal, maar dat zij door 1 gedeeld alleen op zichzelf kan zijn, het resultaat is altijd 1. Als u zal worden gedeeld door 1, komt als gevolg van natuurlijk altijd de prime jezelf.
 • Een priemgetal is een natuurlijk getal, zodat altijd precies twee natuurlijke getallen als een divider. U kunt: priemgetallen tot 100 noisy 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 en 97
 • Een ander kenmerk van priemgetallen is dat met uitzondering van het nummer 2 alle priemgetallen oneven getallen. Immers even getallen kan dus worden delen niet alleen zichzelf en 1, maar ook te delen in ieder geval door de 2. Er zijn andere specifieke eigenschappen van priemgetallen die weten goede wiskundigen, natuurlijk.
 • Door de specificiteit van priemgetallen kan de natuurlijke getallen splitsen mathematisch in twee varianten: ieder natuurlijk getal groter dan 1, welke een priemgetal, heet prime indien echter geen priemgetal, wordt een samengesteld getal genoemd. De 0 en 1 hebben een bijzondere positie, worden ze niet gemonteerd noch prim.

Wat zijn priemgetallen te gebruiken?

 • De priemgetallen hebben een fundamenteel belang voor een aantal fundamentele wiskundige uitspraken. De reden is dat een belangrijke conclusies kunnen trekken uit de bovenstaande definitie van priemgetallen:
 • Er zijn zogenaamde priemfactoren waaruit ieder natuurlijk getal kan worden gevormd. Elk natuurlijk getal kan dus worden berekend door twee priemgetallen te vermenigvuldigen. De volgorde van deze multipliers is zo uniek en onderscheidend als de priemgetallen (maar het maakt niet uit welke van deze twee factoren in deze volgorde is de voorkant). Beide verklaringen samen zijn hoofdstelling van de rekenkunde genoemd.
 • Men kan snel begrijpen, als men rekent op de eerste nummers die niet prime zijn: 4 is 2 x 2, kan 4 verschillende niet berekend door multipliers zijn. 6 is 2 x 3, 2 x 4 is 8, 9 is 3 x 3, 2 x 10 5, 2 x 12 6, 2 x 14 7 De volgorde van vermenigvuldigers is 2-2, 2-3, 2 -4, 3-3, 2-5, 2-6, 2-7 en zo kenmerkende dat op gaat.
 • De twee priemgetallen dat maakt een natuurlijk getal kan worden gevormd, genaamd de priemfactoren van dat getal. Tot op heden is geen methode gevonden die het mogelijk maakt om de priemfactoren erg grote aantallen efficiënt te bepalen.
 • Door het unieke karakter van de belangrijkste factoren die priemgetallen weer heel uitzonderlijke figuren, ze zijn aangeduid als "atomen van de wiskunde" en vergeleken met de elementen in de chemie.
 • De hoofdstelling van de rekenkunde kan worden bewezen door het lemma van Euclid, die zegt: Als een product van twee natuurlijke getallen deelbaar is door een priemgetal, kan men dat ook een van de factoren te komen door deze prime deelbaar.
 • Een ander gevolg is dat priemgetallen nooit berekend door twee andere natuurlijke getallen groter dan 1. Dit is praktisch het omgekeerde van de vooronderstelling dat een priemgetal altijd kan worden verdeeld slechts door 1 en door zichzelf.
 • De priemgetallen spelen in veel andere wiskundige formules en fenomenen een rol spelen, hebben vaak alleen te maken met die wiskunde wetenschappers, z. B. in Kleine stelling van Fermat, de Legendre symbool, de binomiaal coëfficiënten in de Giuga aantallen en op verschillende lineaire recursie.

Zelfs als men presenteert de berekening resultaat van de eerste priemfactoren, kunt u meestal in een kring van vrienden die niet bestaat uit wiskundigen, veroorzaken verbazing. De term "prime" is afgeleid van het Latijnse van die "Number primus" "het eerste nummer".

Tags: Onderwijs, wiskunde, aantallen, telling, priemgetallen

Gerelateerde Artikelen aan Wat zijn priemgetallen en waarom je het nodig hebt?

Tags

© 2020 seandara.com Contact | Privacy | Voorwaarden & voorwaarden